Πλατφόρμα 5μ.

Μήκος 5μ. Πλάτος 2,5μ. Οφέλιμο φορτίο 3.000κ

Links imageWeather imageContact imageDownloads image