Αναρτώμενος Γεωργικός Κάδος με ανατροπή

Αναρτώμενος Γεωργικός Κάδος με ανατροπή

Πρόταση

Καλλιεργητής σπαστός βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο (19-32 σταβάρια 30x30) και ενισχυμένη σβάρνα.

Καλλιεργητής σπαστός βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο (19-32 σταβάρια 30x30) και ενισχυμένη σβάρνα.

Πρόταση

Ψεκαστικό αναρτώμενο 1.000 lt, με υδραυλική ράμπα 12μ.

Ψεκαστικά αναρτώμενα χωρητικότητα 500, 600, 800, 1.000, 1200 lt, άνοιγμα ράμπας ψεκασμού 12μ. 15μ. & 18μ.

Σπαρτική ΖΗΤΑ 16 σειρών, με σβάρνα (προ ανακατασκευής )

Σπαρτική ΖΗΤΑ 16 σειρών, με σβάρνα (προ ανακατασκευής )

Καλλιεργητής βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο (22 σταβάρια 30x30).

Καλλιεργητές βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο.

Πρόταση

Άροτρο ΡΕΚΟΡ, 4υνο

Άροτρο ΡΕΚΟΡ, 4υνο με υδραυλική μετατόπιση από 10'' - 19'' και με βίδα ασφαλείας.

Πρόταση

Άροτρο OVLAC, 4υνο

Άροτρο OVLAC, 4υνο 

Υπεδαφοκαλλιεργητής με 7 σταβάρια και δίσκο

Υπεδαφοκαλλιεργητές (3, 5, 7 σταβάρια σταθερά)

Πρόταση

Σελίδες

Links imageWeather imageContact imageDownloads image