Αρμεκτήρια μεταφερόμενα, για μικρά εκτροφεία, 12 θέσεων

Ιδανικό για μικρά εκτροφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Παρέχει υψηλές αποδόσεις και ταχύτητα χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις.

Νέο προϊόν

Αμελκτικές μηχανές κινητές

Αμελκτικές μηχανές κινητές, με δύο κάδους.

Πρόταση

Αρμεκτήρια σταθερά, για μικρά εκτροφεία (12 θέσεων).

Ιδανικό για μικρά εκτροφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Παρέχει υψηλές αποδόσεις και ταχύτητα χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις.

Νέο προϊόν

Αρμεκτήρια για μικρά εκτροφεία, μεταφερόμενα

Ιδανικό για μικρά εκτροφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Παρέχει υψηλές αποδόσεις και ταχύτητα χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις.

Αρμεκτήρια σταθερά, για μικρά εκτροφεία (6 θέσεων).

Ιδανικό για μικρά εκτροφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Παρέχει υψηλές αποδόσεις και ταχύτητα χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις.

Πρόταση
Links imageWeather imageContact imageDownloads image