Αρμεκτήρια σταθερά, για μικρά εκτροφεία (12 θέσεων).

Ιδανικό για μικρά εκτροφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Παρέχει υψηλές αποδόσεις και ταχύτητα χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις.

Νέο προϊόν
Links imageWeather imageContact imageDownloads image