Ποτίστρες πτηνών

Ποτίστρες πτηνών

Ποτίστρες απλές και με αυτοματισμούς (μεγάλες)

Ποτίστρες διαφόρων διαστάσεων από γαλβανιζέ ή ανοξείδωτη λαμαρίνα, απλές και με αυτοματισμούς γεμίσματος και αδειάσματος νερού.

Ποτίστρες απλές και με αυτοματισμούς (μικρές)

Ποτίστρες διαφόρων διαστάσεων από γαλβανιζέ ή ανοξείδωτη λαμαρίνα, απλές και με αυτοματισμούς γεμίσματος και αδειάσματος νερού.

Links imageWeather imageContact imageDownloads image