Ταϊστρες αιγοπροβάτων, με βέργα

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με βέργα, διαφόρων διαστάσεων και ειδών, όπως: απλές, υπερυψωμένες, τοίχου, τοίχου με λαμαρίνα (με ή χωρίς καπάκι).

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με λάμα

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με λάμα, διαφόρων διαστάσεων και ειδών, όπως: απλές, υπερυψωμένες, τοίχου, τοίχου με λαμαρίνα (με ή χωρίς καπάκι).

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με πλέγμα και καπάκι

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με πλέγμα και καπάκι, διαφόρων διαστάσεων και ειδών, όπως: απλές, υπερυψωμένες, τοίχου, τοίχου με λαμαρίνα.

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με πλέγμα

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με πλέγμα, διαφόρων διαστάσεων και ειδών, όπως: απλές, υπερυψωμένες, τοίχου, τοίχου με λαμαρίνα (με ή χωρίς καπάκι).

Links imageWeather imageContact imageDownloads image