Ταϊστρες χοίρων μεγάλες

Ταϊστρες χοίρων συνεχούς ροής, διαφόρων διαστάσεων.

Ταΐστρες χοίρων

Ταϊστρες χοίρων συνεχούς ροής, 2 θέσεων

Ταΐστρες πάχυνσης χοιρομάνας

Ταΐστρες πάχυνσης χοιρομάνας

Links imageWeather imageContact imageDownloads image