Ταΐστρες πάχυνσης χοιρομάνας

Ταΐστρες πάχυνσης χοιρομάνας

Ταϊστρες αιγοπροβάτων παγίδα

Ταϊστρες αιγοπροβάτων παγίδα, σε διάφορες διαστάσεις.

Ταϊστρες εριφίων, εργονομικής κατασκευής

Ταϊστρες εριφίων, εργονομικής κατασκευής. Υψηλής αντοχής για μηδενική απώλεια τροφής.

Ταϊστρες αιγοπροβάτων ξηράς τροφής, συνεχούς ροής (1-3μ.)

Ταϊστρες αιγοπροβάτων ξηράς τροφής, συνεχούς ροής (1-3μ.). Κατασκευασμένη από γαλβανιζέ ή ανοξείδωτη λαμαρίνα, στοιβαρής κατασκευής, για υψηλή αντοχή σε αντίξοες συνθήκες.

Ταϊστρες αιγοπροβάτων ξηράς τροφής, συνεχούς ροής. (3μ.)

Ταϊστρες αιγοπροβάτων ξηράς τροφής, συνεχούς ροής (3μ.) Κατασκευασμένη από γαλβανιζέ ή ανοξείδωτη λαμαρίνα, στοιβαρής κατασκευής, για υψηλή αντοχή σε αντίξοες συνθήκες.

Ταϊστρες αγελάδων (τοίχου)

Ταϊστρες αγελάδων τοίχου, ενισχυμένες.

Ταϊστρες αιγοπροβάτων, με βέργα

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με βέργα, διαφόρων διαστάσεων και ειδών, όπως: απλές, υπερυψωμένες, τοίχου, τοίχου με λαμαρίνα (με ή χωρίς καπάκι).

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με λάμα

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με λάμα, διαφόρων διαστάσεων και ειδών, όπως: απλές, υπερυψωμένες, τοίχου, τοίχου με λαμαρίνα (με ή χωρίς καπάκι).

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με πλέγμα και καπάκι

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με πλέγμα και καπάκι, διαφόρων διαστάσεων και ειδών, όπως: απλές, υπερυψωμένες, τοίχου, τοίχου με λαμαρίνα.

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με πλέγμα

Ταϊστρες αιγοπροβάτων με πλέγμα, διαφόρων διαστάσεων και ειδών, όπως: απλές, υπερυψωμένες, τοίχου, τοίχου με λαμαρίνα (με ή χωρίς καπάκι).

Σελίδες

Links imageWeather imageContact imageDownloads image