Αμελκτικές μηχανές κινητές

Αμελκτικές μηχανές κινητές, με δύο κάδους.

Πρόταση

Αναρτώμενος Γεωργικός Κάδος με ανατροπή

Αναρτώμενος Γεωργικός Κάδος με ανατροπή

Πρόταση

Καλλιεργητής σπαστός βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο (19-32 σταβάρια 30x30) και ενισχυμένη σβάρνα.

Καλλιεργητής σπαστός βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο (19-32 σταβάρια 30x30) και ενισχυμένη σβάρνα.

Πρόταση

Καλλιεργητής βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο (22 σταβάρια 30x30).

Καλλιεργητές βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο.

Πρόταση

Άροτρο ΡΕΚΟΡ, 4υνο

Άροτρο ΡΕΚΟΡ, 4υνο με υδραυλική μετατόπιση από 10'' - 19'' και με βίδα ασφαλείας.

Πρόταση

Υπεδαφοκαλλιεργητής με 7 σταβάρια και δίσκο

Υπεδαφοκαλλιεργητές (3, 5, 7 σταβάρια σταθερά)

Πρόταση

Μαχαίρι Ισοπέδωσης 2,5μ (βαρέου τύπου)

Μαχαίρι Ισοπέδωσης 2,5μ (βαρέου τύπου)

Πρόταση

Καλλιεργητής βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο (19 σταβάρια 30x30) και ενισχυμένη ανέμη.

Καλλιεργητές βαρέου τύπου με σπειρωτό ελατήριο και ενισχυμένη ανέμη.

Πρόταση

Αρμεκτήρια σταθερά, για μικρά εκτροφεία (6 θέσεων).

Ιδανικό για μικρά εκτροφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Παρέχει υψηλές αποδόσεις και ταχύτητα χωρίς οικοδομικές παρεμβάσεις.

Πρόταση

Σελίδες

Links imageWeather imageContact imageDownloads image